Kim jesteśmy?

Pracownię BIKU tworzy zespół inżynierów, otwartych na nowoczesne budownictwo, projektowanie optymalnych konstrukcji skrojonych na miarę wymagań dzisiejszych inwestorów. Standardem naszej pracy jest terminowość i rzetelność. Szeroka wiedza inżynierska poparta bogatym doświadczeniem pozwala sprostać wymaganiom każdego klienta.

Oferta

Projekty architektoniczno - budowlane obiektów kubaturowych, budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz drogowego. Inwentaryzacje budynków łącznie z opracowaniem dokumentacji techniczno-rysunkowej. Opinie techniczne ocena konstrukcji, rozwiązań technologicznych i materiałowych, obliczenia sprawdzające, opracowanie dokumentacji technicznej.

Projekty w fazie realizacji


07.2013
Projekt budowlano – wykonawczy budynku mieszkalnego w miejscowości Pamiątkowo
Koncepcja wraz z projektem budowlanym zewnętrznej klatki schodowej dla domu jednorodzinnego położnego w miejscowości Pamiątkowo-w trakcie realizacji